Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hoạ thơ liên tỉnh!

 Sau một cuộc trò chuyện nhóm rôm rả của các blog trên mạng điện thoại Vietnamobile,
một trong những dịch vụ thật tuyệt vời nếu như chúng ta có nhiều thời gian
Sau đây là bài thơ hoạ Liên tỉnh ghi lại được của nhóm....Và Sóng Ngầm PT  là người khơi mào cho ý tưởng này  và  lần sau nhóm chúng tôi sẽ có nhiều hình thức giao lưu khác ..
Xin ra mắt cả nhà và mong đươc mọi người hưởng ứng..keke
SóngNgầmPT             Sang sông sóng sợ sóng say
Cuocsonmien            Con cò cõng Cước có cay cũng cười
Vanson                            Sơn sờ sửa súng sục sôi

NgoVuMinhPhuong        Vẩn vơ Vân vũ vãi vôi vội vàng

Uyên Diễm             Dật dờ Diễm dở dùng dằng

SóngNgầmPT             Sóng sai sấm sét sỗ sàng sẹt sang

cuocsonmien                Cước co cẳng chạy cuống càng

Rượu Và Em.              Hùng hùng hổ hổ hai hàng ...hết hơi
ÉNBLOG.                     Én inh ỏi Ánh ời ời
songhuong9599          Hương hâm hờ hững hát hồi hả hê

SangNguyen         Nguyên ngày ngơ ngẩn ngồi nghe
ROSE&TUTI             Lan lườm lắm lúc lâm li lỡ làng              
....................mới cả nhà tiếp chiêu....... Vân Anh rót rượu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét