Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Cách trở

Tôi với em _hai người xa lạ
                    Giữa hai mùa cách trở chẳng gặp nhau
            Em vội bước giữa mùa Thu năm ấy
                   Anh quay về tìm gặp lúc Đông sang......
           Lời hẹn ước dường như không thể
    Bởi Xuân về sẽ lạnh ướt đôi ta
               Xa nhau nhé nghìn trùng xa mãi mãi
                 Có chăng là gặp lại Hạ yêu thương......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét