Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

LẮNG LÒNG


Mưa vẫn buồn giăng khắp lối em về,

Khoé mắt cười rưng rưng giọt tái tê

Lòng chất ngất niềm yêu nơi chốn vắng,

Lắng trong lòng, mây ấp ủ chiều buông!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét