Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Lễ đón Bằng công nhận trường Chuẩn và Khai Giảng của Minh Phương lớp 5 tuổi

IMG_0236.JPG

IMG_0227.JPG
IMG_0189.JPG
IMG_0192.JPG
IMG_0204.JPG
IMG_0202.JPG
IMG_0199.JPG
IMG_0049.JPG
IMG_0050.JPG
IMG_0071.JPG
IMG_0067.JPG
IMG_0079.JPG
IMG_0095.JPG
IMG_0100.JPG
IMG_0130.JPG
IMG_0128.JPG
IMG_0146.JPG
IMG_0145.JPG
IMG_0135.JPG
IMG_0139.JPG
IMG_0158.JPG
IMG_0155.JPG
IMG_0154.JPG
IMG_0152.JPG
IMG_0163.JPG
IMG_0161.JPG
IMG_0184.JPG
IMG_0178.JPG
IMG_0185.JPG
IMG_0251.JPG
IMG_0247.JPG
IMG_0229.JPG
IMG_0225.JPG
IMG_0213.JPG
IMG_0223.JPG
IMG_0200.JPG
IMG_0214.JPG
IMG_0217.JPG
IMG_0233.JPG
NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐANG MỞ RỘNG CỬA ĐỂ CHÀO ĐÓN MINH PHƯƠNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC TỚI KHI BƯỚC VÀO LỚP 1
IMG_0237.JPG
IMG_0238.JPG

1 nhận xét: